Портфолио от готови панели

Светещо пано за шоурум 100х300cm.

Светещо пано мебели Фило 270х170cm.

Двустранно светещи кутии за изложение, 150х300cm.

Интериорно решение за Decathlon – рамки с размер 800х300cm.

Изложбен щанд за Аква Сървис

Memory: 14MB (5.47% of 256MB)